'Christian August'

Prins Christian Augusts Minde – Fredrikshalds lærde Skole

Skrevet av Svein Norheim I tillegg til at prins Christian August ga penger til underhold for Garnisonsskolen ga han i 1804 også av egne midler til skolens lokale. Han medvirket også til at kongen (Carl XIII) ga et årlig beløp på 800 rdlr. Det var sognepresten i Berg prost Peter Hount og tollkasserer i Fredrikshald…

Les mer →

Christian August – Norges Ven

Da Christian August aksepterte tilbudet om å bli svensk kronprins etter at fredsavtalen var underskrevet 10. desember 1809, brøt han snart opp fra sitt hovedkvarter i Christiania. Som kommanderende general og sjef for regjeringskommisjonen brukte Prins Christian August Det Ankerske Palé som kontor fra 1807, sammen med regjeringskommisjonen. 30. desember tar han farvel med folket…

Les mer →

Minnesmerke over Prins Christian August – Fredriksten festning

Av Svein Norheim 10. mai 1803 ble prins Christian August utnevnt til kommandant på Fredriksten festning. Samtidig var han sjef for Det søndenfjeldske Regiment som hadde sin garnison på festningen. Prinsen bodde på Fredriksten i Den gamle kommandantboligen. I sin tid i Fredrikshald pleiet han omgang med byens overklasse og var medlem av Haldens Klub….

Les mer →

Narvestad gård og dragonkvarter

Gården Narvestad i Eidsberg er en relativt stor gård både etter nåtidas mål og historisk sett. Med rikelig og godt arrondert dyrkingsjord, kverner og sager var dette en attraktiv eiendom. Størrelsen tilsa at den var skattet som helgård før 1836, og allerede i 1636 var den utlagt som ryttergård. Det ville i praksis si at…

Les mer →