'bauta'

Andreas Samuel Krebs (1766 – 1818)

Av Svein Norheim, Halden historiske Samlinger Andreas Samuel Krebs er en av de personene som vi finner på krigsarenaen både i 1808 og 1814. Han var i kamp i 1808 i Høland, Rødenes og Berby. Og i 1814 var han med i kampene på Lier, Matrand og Skotterud i Kongsvinger-traktene. Født 10. mars 1766 i…

Les mer →

Minnesmerke over Prins Christian August – Fredriksten festning

Av Svein Norheim 10. mai 1803 ble prins Christian August utnevnt til kommandant på Fredriksten festning. Samtidig var han sjef for Det søndenfjeldske Regiment som hadde sin garnison på festningen. Prinsen bodde på Fredriksten i Den gamle kommandantboligen. I sin tid i Fredrikshald pleiet han omgang med byens overklasse og var medlem av Haldens Klub….

Les mer →

Den ukjente soldats grav på Killingrød i Enningdalen

Av Svein Norheim Under gården Gribsrød i Enningdalen var det et sammenstøt 29. april 1808. I denne lille bataljen døde det en svensk soldat som ble begravet i skogen sør for gården Killingrød. Grava ligger på vestsida av veien mot Skauskroken midt i bakken opp mot Gribsrød. På stedet står det en meterhøy granittsten hogd…

Les mer →