'1814'

Rødsbrygga på Søndre Sandøy

«Forklædt som Matros ilede Christian Frederik, ledsaget af to ligeledes forklædte Officerer, paa et aabent Fartøi over fra Fladstrand til Norge, og landsteg i Morgengryet den 21de Mai 1813 paa Hvalerøerne, en Klynge af Klipper lidt utenfor Mundingen av Kristianiafjorden. Det var en ret fantastisk smuk Begyndelse paa det Eventyr, Prinsens Liv i Norge er…

Les mer →

Prinsebakken ved Skjærhalden

Ved Skjærhalden på Kirkeøy, Hvaler, er det en veistump som kalles for Prinsebakken. Opprinnelig var dette et navn som gikk på folkemunne, men etter hvert har det blitt det offisielle navnet. Det sies at veistumpen fikk navnet Prinsebakken fordi prins Christian Frederik satte seg ned og hvilte der etter at han dro fra Søndre Sandøy…

Les mer →

Rød Herregård

Rød Herregård er en innholdsrik kulturperle, med over 300 års historie. Den var eid og bebodd av familiene Tank og Anker fra 1733 til 1961, da anlegget ble stiftelse og museum. Hovedbygningen vises med sitt autentiske innbo som møbler, kunst, jakttrofeer og en stor våpensamling. Rød Herregård var en viktig lokal og nasjonal arena, med…

Les mer →

Narvestad gård og dragonkvarter

Gården Narvestad i Eidsberg er en relativt stor gård både etter nåtidas mål og historisk sett. Med rikelig og godt arrondert dyrkingsjord, kverner og sager var dette en attraktiv eiendom. Størrelsen tilsa at den var skattet som helgård før 1836, og allerede i 1636 var den utlagt som ryttergård. Det ville i praksis si at…

Les mer →

Carsten Tank

Carsten Tank (1766 – 1832) på Rød, var godseier, forretningsmann og rikspolitiker. Han var aktiv på mange ulike arenaer i regjeringen, på Stortinget, på sentrale møter og i kulissene.  Han deltok på notabelmøtet på Eidsvoll 16. februar 1814 og ble medlem i Christian Frederiks regjering i mars 1814 som en av to ledere i Finansdepartementet. Tank…

Les mer →

Kanonkule fra Borgarsyssel Museums samlinger

Kanonkula i en trestokk hevdes å stamme fra feiden mellom Norge og Sverige i 1814 og tilhører Borgarsyssel Museums samlinger.  

Les mer →

Peter Ulrik Magnus Hount

PETER ULRIK MAGNUS HOUNT (1769-1815) Eidsvollsmann som ble valgt som representant for by-og land fra Østfold. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Østfold Yrke: Prost Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 45 år gammel Valgdistrikt: Smaalenes amt Etter noen år i København kom den nyutdannede presten Peter Hount i 1797 til Voss som ny residerende kapellan. Yrkesvalget var kanskje…

Les mer →

Andreas Michael Heiberg

ANDREAS MICHAEL HEIBERG (1767-1815) Eidsvollsmann som ble valgt som representant for by og land fra Østfold. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Østfold Yrke: Byfogd og byskriver Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 47 år gammel Valgdistrikt: Fredrikstad Andreas Heiberg, sønn av amtmann Heiberg, var utdannet jurist. Etter avlagt eksamen arbeidet han noen år som fogd i Svaneke og…

Les mer →

Ole Svendsen Illerød

OLE SVENDSEN ILLERØD (1784-1872) Eidsvollsmann som representerte et militæret og som hadde bosted i Østfold. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Østfold Yrke: Musketér og bonde Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 30 år gammel Valgdistrikt: Søndenfjeldske infateriregiment Ole Svendsen Illerød (1784-1872) vokste opp på gården Iglerød i Aremark. Han hadde seks søsken, og foreldrene var Svend Amundsen Strøm…

Les mer →

Slevik batteri

Den dansk-norske krigsmakten fikk et generalsjokk for andre gang på få år, da England i 1807 gikk til angrep på København og ranet med seg mesteparten av Danmark-Norges flåte.  Ved dette angrepet var det enkelte dansk-norske skip som måtte søke tilflukt helt opp under Huth fort i Vesterelven i Fredrikstad (påbegynt 1788). Da sto det…

Les mer →

Carl Adolph Dahl

CARL ADOLPH DAHL (1769-1819) Eidsvollsmann som ble valgt som representant for by-og land fra Østfold. Parti: Fri/Ukjent Fylke: Østfold Yrke: Byskriver Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 45 år gammel Valgdistrikt: Fredrikshald Juristen Dahl var byskriver i Fredrikshald og nøt stor respekt for sin innsats i krigen mot Sverige (1808-09). Han hadde kontakter langt inn i…

Les mer →

John Hansen Sørbrøden (1775-1857)

Eidsvollsmann som ble valgt som by- og landrepresentant for Østfold. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Østfold Yrke: Gårdbruker Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 39 år gammel Valgdistrikt: Smaalenes amt Sørbrøden-slekten stammet fra Båhuslen, men da området ble innlemmet i Sverige i 1658 valgte familien å flytte til Berg i Østfold. Her fikk de tildelt kongsgården Sørbrøden og…

Les mer →

Gregers Winther Wulfsberg (1780-1846)

Eidsvollsmann som ble valgt som by- og landsrepresentant for Østfold. Parti: Fri/Ukjent Fylke: Østfold Yrke: Byfogd Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 34 år gammel Valgdistrikt: Moss Wulfsberg var utdannet jurist og arbeidet som byfogd i Moss da han ble valgt til riksforsamlingen. På Eidsvoll ble han stående mellom de to «partiene» som han selv kalte…

Les mer →

Høysetetavle fra Trøgstad

Høysetetavle, 1814, Rud eller Sæter i Båstad, Trøgstad. Foto: John Charles Jensen / Østfold fylkes billedarkiv. Høyde 182 bredde 145. Proveniens: Eierens far, dr. Kalsnes, var lege i Trøgstad og skal ha kjøpt tavlen på auksjon. Snekkerarbeid: 1 felt, brede rammer. På den øvre del av rammen er det festet et særlig fint, profilert toppstykke….

Les mer →

Frihetsstøtta på Ørje i Marker

Frihetsstøtta på Ørje i Marker er et minnesmerke over grunnloven og unionen med Sverige i 1814. Støtta er av kleberstein fra bruddet på Solerød i Marker. Den er plassert ved veikrysset mellom Storgata og Haldenveien på Ørje. Støtta ble reist i 1834 etter initiativ av kanalbygger Engebret Soot med flere, til minne om friheten som…

Les mer →

Konventionsgaarden

  Det som i dag kalles Konventionsgaarden i Moss var opprinnelig hovedbygningen på Moss Jernverk. Bygningen er et minnesmerke fra 1814 – 14. august undertegnet kong Christian Frederik Mossekonvensjonen her. Mest sannsynlig er Konventionsgaarden den tredje i rekken av hovedbygninger på Verket. Den første var et våningshus i tømmer som ble kalt forvaltergården og den…

Les mer →