'1814'

Hafslund hovedgård

Noen augustdager i 1814 hadde svenskene sitt militære hovedkvarter på Hafslund hovedgård. Major Odd Lindbäck-Larsen beskriver det slik i sin bok: Den 7. august om kvelden hadde feltmarskalk Essen flyttet sitt hovedkvarter fram til Hafslund. Det ble konstatert at nordmennene hadde besatt Rødsøya [Hafslundsøy] med en mindre styrke og ødelagt brua over til øya. For…

Les mer →

Nils Fredriksen Dyhren

NILS FREDRIKSEN DYHREN (1778-1866) Eidsvollsmann valgt og representert fra det militæret. Forlagt i Østfold,  men uten geografisk tilhørighet til fylket. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Østfold Yrke: Korporal og Gårdbruker Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 36 år gammel Valgdistrikt: Norske jægerkorps Nils Dyhren var gift med søsteren til Peder Balke og drev gård på Toten. I krigen…

Les mer →

Palle Rømer Fleischer

PALLE RØMER FLEISCHER (1781-1851) Eidsvollsmann valgt og representert fra det militæret. Forlagt i Østfold,  men uten geografisk tilhørighet til fylket. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Østfold Yrke: Kaptein Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 33 år gammel Valgdistrikt: Norske jægerkorps Fleischer tilhørte en embetsmannsfamilie og gjorde selv karriere som offiser i det militære. Da han møtte til riksforsamlingen,…

Les mer →

Ole Elias Holck

OLE ELIAS HOLCK (1774-1842) Eidsvollsmann valgt og representert fra det militæret. Forlagt i Østfold,  men uten geografisk tilhørighet til fylket. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Østfold Yrke: Kaptein Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 40 år gammel Valgdistrikt: Bergenhuiske infanteriregiment Holck var yrkesmilitær og en ivrig selvstendighetsmann. I riksforsamlingen grep han først og fremst ordet når viktige spørsmål…

Les mer →

Envold Steenblock Høyum

ENVOLD STEENBLOCK HØYUM (1775-1830) Eidsvollsmann valgt og representert fra det militæret. Forlagt i Østfold,  men uten geografisk tilhørighet til fylket. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Østfold Yrke: Kaptein Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 39 år gammel Valgdistrikt: Telemarkske infanteriregiment Høyum tilhørte den anonyme delen av riksforsamlingen. I unionsspørsmålet holdt han med selvstendighetspartiet, men ellers kjenner man lite…

Les mer →

Gullik Madsen Røed

GULLIK MADSEN RØED (1786-1857) Eidsvollsmann valgt fra og representerte det militæret. Forlagt i Østfold,  men uten geografisk tilhørighet til fylket. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Østfold Yrke: Kommandørsersjant og bonde Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 28 år gammel Valgdistrikt: Telemarkske infanteriregiment Gullik Madsen Røed var gårdbruker, men som flere andre gårdbrukere tjenestegjorde også han i militæret da…

Les mer →

Niels Johannesen Loftesnæs

NIELS JOHANNESEN LOFTESNÆS (1789-1848) Eidsvollsmann valgt og representert fra det militæret. Forlagt i Østfold,  men uten geografisk tilhørighet til fylket. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Østfold Yrke: Musketér Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 25 år gammel Valgdistrikt: Bergenhuiske infanteriregiment Da Loftesnæs ble valgt til riksforsamlingen var han musketér, og som så mange andre unge eidsvollsmenn fra lavere…

Les mer →

Johan Daniel Frederik Petersen

JOHAN DANIEL FREDERIK PETERSEN (1757-1816) Eidsvollsmann valgt og representert fra det militæret. Forlagt i Østfold,  men uten geografisk tilhørighet til fylket. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Østfold Yrke: Oberst Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 57 år gammel Valgdistrikt: Søndenfjeldske infateriregiment Johan D. F. Petersen hadde en lengre militær karriere bak seg da han ble valgt til riksforsamlingen…

Les mer →

Den optiske kysttelegrafen på Skjelsbuveten

Hvordan løste man problemet med å kommunisere over store avstander i tidligere tider, før telegraf og radio var oppfunnet?  Var det i det hele tatt mulig å skape en slik teknologi? Det finnes noen kjente forsøk, ett av dem var den optiske kysttelegrafen som ble utbygd fra Hvaler til Namsos fra 1809 og framover. Det…

Les mer →

Mossekonvensjonen

Mossekonvensjonen Mossekonvensjonen er avtalene om våpenhvile som ble undertegnet av den svenske kongen Karl XIII og det norske Stortinget ved Christian Frederik i hovedbygningen til Moss Jernverk 14. august 1814. Fredsavtalen gjorde slutt på krigen mellom Norge og Sverige og dannet grunnlaget for personalunionen mellom de to landene. Hovedbygningen til Moss Jernverk bærer i dag…

Les mer →

Spydeberg prestegård og fredsforhandlingene

Mens de norske troppene forflyttet seg til Langnes i Askim og på Bowimsida i Spydeberg etter retretten fra Rakkestad, tok Christian Frederik hovedkvarter på Spydeberg prestegård fra den 6. til 9. august. I prestegården bodde sogneprest Vincent Stoltenberg med prestefrue Karen Elisabeth  Thoresen. Det samlede antall militært personell og rådgivere kongen hadde med seg da…

Les mer →

Trefningen ved Rakkestad kirke

Etter at Fredrikstad festning falt 4.august trakk de norske styrkene seg tilbake fra Veden i Halden gjennom Degernes og fra Skjeberg opp forbi Sikkeland til Rakkestad. Styrkene ble samlet ved Rakkestad kirke der kong Christian Frederik planla å møte svenskene. Butenschøn og Stabell ble beordret til å bli stående ved Bodal og Bjørnstad for å…

Les mer →

Slaget ved Langnes skanse

Klikk i videovinduet over for å spille av film om slaget ved Langnes skanse. 9.august 1814 sto slaget mellom en underlegen norsk styrke på omkring 2000 mann mot 3000 svenske soldater, som både var bedre utstyrt og bedre trent. Under det norske felttoget, kalt Kattekrigen, dominerte svenskene hele tiden. Etter at Fredrikstad festning måtte overgi seg, forsøkte…

Les mer →

Isegran Fort manglet skyts da angrepet kom

I juli 1814 skulle Isegran Fort vokte Fredrikstad Festning mot Kråkerøy og kunne beskyte angrep opp de to elveløpene. Det befant seg kun tre mindre kanoner på fortet da svenskene angrep. De større kanonene var sendt til Sandesund tidligere på sommeren for å etablere kanonbatterier der. Kildene tyder på at skytset på Isegran ikke en…

Les mer →

Kongsten fort og beskytning av svenske kanonbåter

Fortet på klippen ca. 500 meter øst for festningsbyen i Fredrikstad deltok aktivt i forsvaret den 3. og 4. august i 1814. Det lå gunstig til for å beskyte kanonbåtene som angrep den 3. august. Ildgivningen fra fortet var sannsynligvis den som ga størst problemer for de svenske angriperne og én kanonbåt skal ha blitt…

Les mer →

Fredrikstad Festning og svenskenes angrep

Angrepet på Fredrikstad den 3. og 4. august var en av de viktigste militære hendelsene under krigen i 1814. Sent på kvelden den 3. august begynte svenske kanonbåter i Østerelva sitt bombardement av festningen. Ilden ble besvart, men forsvarerne på festningsvollene hadde vanskeligheter med å få senket kanonene nok til å treffe båtene. Ilden ble…

Les mer →

Kampene ved Isebru

Major Schrøder, som ledet de norske styrkene på Tunøy, fikk om morgenen den 8. august beskjed om at Rødsøy var tatt av svenskene. Major Ely oppgav også stillingen på Rolvsøy og trakk styrkene over Rolvsøysund til Tunøy.  Schrøder og Ely måtte regne med å kunne bli angrepet fra flere kanter, og Schrøder bestemte til slutt at…

Les mer →

Slaget ved Ingedal

1.august 1814 sto den tyskfødte majoren og kommandøren Peter Heinrich Butenschön med noen av sine menn fra Det Norske Jægerkorps ved Svinesund.  Han fikk høre at en stor del av den svenske landstyrken var på vei mot Tistedalen, og han ville hindre svenskene fra å avskjære han og hans menn. Etter anbefaling fra generalløytnant Staffeldt…

Les mer →

Tune prestegård og valg av Smaalenenes representanter til riksforsamlingen på Eidsvoll

Valgene til riksforsamlingen på Eidsvoll foregikk i to ledd: Først ble det valgt valgmenn i de fleste kirkesogn og militære avdelinger over det ganske land. Deretter foretok valgmennene valg av amtets representanter til riksforsamlingen. Kirkesognenes valgmenn måtte være «civile, geistlige eller militære Embedsmænd, Brugseiere, Jorddrotter eller Gaardbrugere over 25 Aars alder». Hvert amt skulle velge tre…

Les mer →

Eskeviken

Eskeviken, fra boken Halden – festningen og byen. Originalt xylografi fra Skilling-Magazin 1869. Under krigshandlingene i august 1814 gikk det tidvis hardt utover Halden og dens befolkning. Det ble skutt fra kanonbåter i Sauøysundet opp mot festningen, og derfra ble skytingen besvart. Flere av kulene falt ned i byen og førte til ildspåsettelser. Brannmannskapet og…

Les mer →