Slik bruker du kartet

  • Klikk på ønsket markør på kartet for å vise sammendrag av innholdet.
  • Klikk på sammendraget for å vise hele innlegget. Innholdet lastes under kartet på ny side
  • Zoom og panorer i kartet med kontrollen til venstre for å vise markører som ligger nærme hverandre.
  • Du kan begrense antall punkter på kartet ved å velge ønsket tema i toppmenyen.

Se demonstrasjon i videovinduet under:

You have to be logged in .