Historisk tidslinje

I Europa framstår perioden 1792-1807 som en nesten sammenhengende krigstid. Danmark-Norge klarte å holde seg utenfor krigen. Her i Norge var det gylne tider for våre storkjøpmenn da nøytraliteten kunne utnyttes til å eksportere trelast, fisk, jern og kobber i stor stil til de krigførende parter. Imidlertid fryktet England at den store dansk – norske flåten skulle havne under fransk innflytelse og i 1807 gjennomførte engelskmennene et overraskende angrep på flåtebasen i København. Størsteparten av flåten vår ble ødelagt eller erobret og store mengder materiell havnet i engelske hender. Kong Fredrik 6. valgte da alliansen med Frankrike og krig med Storbritannia og i 1808 også krig med Sverige. Resultatet ble engelsk blokade og forbindelsen med Danmark ble så godt som kuttet. Norge var helt avhengig av korn fra Danmark og årene 1807-1814 ble preget av krig og nød. I denne perioden begynte også det dansk-norske dobbeltmonarki å rakne i nordmennenes bevissthet.

Tidslinjen under viser de store linjene i 1814. Du kan bla i den ved å trykke på pilene i høyre –  og venstre hjørne,  eller ved å klikke på hendelsene i tidslinjen (grå felt med måned/datoangivninger)

You have to be logged in .