Temaer

Inngravert glass fra Eldøya, Larkollen

Larkollen og Eldøya var sentrale steder i 1814.  Larkollen hadde gode havner og det ble dannet en egen kystverkseksjon under ledelse av tollbetjenten. Et svensk angrep var fryktet, derfor var det viktig å skaffe opplysninger om fiendens bevegelser.  Et signalanlegg ble anlagt – en slags telegraflinje. Nærmere tusen norske soldater ble stasjonert i Larkollen og…

Les mer →

Værne kloster

Værne Kloster er en flott gård i Rygge med en lang historie. Johannitterne holdt til der fra ca. 1190 til 1532. Familien Sibbern eide gården fra 1730 til 1906. Valentin C.W. Sibbern ble valgt til eidsvollsmann i 1814 og representerte “Det Akershuske Ridende Jæger Corps”. Hans yngre bror Arild Sibbern deltok også ved forhandlingene på…

Les mer →

Svinesund

Den norske grensevakten under major Butenschøn hadde besatt norsk side av Svinesund, disse ble trukket tilbake den 1. august fordi de var redd for å bli avskåret. De første svenskene krysset Svinesund den 1. august, og neste dag etablerte de en pongtongbro over sundet. Deretter gikk hele den svenske hovedstyrken over Svinesund, og etablerte en…

Les mer →

Idd kirke

Om kvelden 31. juli ble det meldt om svenske tropper ved Idd kirke. Det slås alarm på Fredriksten. Svenskene legger igjen en sikringsstyrke mot festningen, mens hovedstyrken fortsetter mot Tistedalen.  

Les mer →

Enningdalen

Grensen sør for Halden var bevoktet av små norske avdelinger under ledelse av kaptein Spørck. De første svenske avdelingene krysset grensen ved Kornsjø den 29 juli, og neste dag fulgte hovedstyrken under ledelse av feltmarskalk von Essen etter inn i Enningdalen. Den svenske styrken utgjorde ca 5000 mann, og de norske vaktavdelingene ble raskt presset…

Les mer →

Frederik Wilhelm Bruenech Stabell

FREDERIK WILHELM BRUENECH STABELL (1763-1836) Eidsvollsmann som representerte det militæret  og som hadde bosted i Østfold. Parti: Unionspartiet Fylke: Hedmark Yrke: Oberstløytnant Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 51 år gammel Valgdistrikt: Akerhuiske skarpskytterregiment Stabell var en av de øverste militære representanter i riksforsamlingen, og nøt stor respekt for sin innsats i krigen mot Sverige (1808)….

Les mer →

Henrik Frederik Arild Sibbern

HENRIK FREDERIK ARILD SIBBERN (1785-1863) Eidsvollsmann som representerte det militæret  og som hadde bosted i Østfold. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Oslo Yrke: Kaptein Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 29 år gammel Valgdistrikt: Ingeniørbrigaden Som sin eldre bror Valentin C. W. Sibbern var også Henrik F. A. Sibbern offiser. På riksforsamlingen skal han ha stemt med selvstendighetspartiet,…

Les mer →

Valentin Christian Wilhelm Sibbern

VALENTIN CHRISTIAN WILHELM SIBBERN (1779-1853) Eidsvollsmann som representerte det militæret og hadde bosted i Østfold. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Oslo Yrke: Major Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 35 år gammel Valgdistrikt: Akerhuiske ridende Jægerkorps Major Sibbern hadde allerede en lengre militær karriere bak seg da han møtte på riksforsamlingen. Han var også en av Østfolds største…

Les mer →

Fredriksten festning i Halden

Forhåpningens år 1814 med Eidsvoldforsamlingen, egen norsk konge og norsk grunnlov ga en ny stemning i landet. Men det varte ikke lenge. Sommeren 1814 var det tydelig at kronprins Carl Johan og svenskene ville sette makt bak sine krav. Her var det en ubetinget forventning om at Kielfredens løfte om Norge som erstatning for tapet…

Les mer →

Poteten

1814 er et år som har stått igjen som et av de viktigste og gledeligste årene i vår historie. Norge blir et selvstendig rike, riktignok i kongefellesskap med Sverige, og vi får en egen grunnlov. Men året representerer ikke bare glede og storhet. 1814 også et år preget av omskiftninger og spenninger i det norske…

Les mer →

Hafslund hovedgård

Noen augustdager i 1814 hadde svenskene sitt militære hovedkvarter på Hafslund hovedgård. Major Odd Lindbäck-Larsen beskriver det slik i sin bok: Den 7. august om kvelden hadde feltmarskalk Essen flyttet sitt hovedkvarter fram til Hafslund. Det ble konstatert at nordmennene hadde besatt Rødsøya [Hafslundsøy] med en mindre styrke og ødelagt brua over til øya. For…

Les mer →

Nils Fredriksen Dyhren

NILS FREDRIKSEN DYHREN (1778-1866) Eidsvollsmann valgt og representert fra det militæret. Forlagt i Østfold,  men uten geografisk tilhørighet til fylket. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Østfold Yrke: Korporal og Gårdbruker Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 36 år gammel Valgdistrikt: Norske jægerkorps Nils Dyhren var gift med søsteren til Peder Balke og drev gård på Toten. I krigen…

Les mer →

Palle Rømer Fleischer

PALLE RØMER FLEISCHER (1781-1851) Eidsvollsmann valgt og representert fra det militæret. Forlagt i Østfold,  men uten geografisk tilhørighet til fylket. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Østfold Yrke: Kaptein Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 33 år gammel Valgdistrikt: Norske jægerkorps Fleischer tilhørte en embetsmannsfamilie og gjorde selv karriere som offiser i det militære. Da han møtte til riksforsamlingen,…

Les mer →

Ole Elias Holck

OLE ELIAS HOLCK (1774-1842) Eidsvollsmann valgt og representert fra det militæret. Forlagt i Østfold,  men uten geografisk tilhørighet til fylket. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Østfold Yrke: Kaptein Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 40 år gammel Valgdistrikt: Bergenhuiske infanteriregiment Holck var yrkesmilitær og en ivrig selvstendighetsmann. I riksforsamlingen grep han først og fremst ordet når viktige spørsmål…

Les mer →

Envold Steenblock Høyum

ENVOLD STEENBLOCK HØYUM (1775-1830) Eidsvollsmann valgt og representert fra det militæret. Forlagt i Østfold,  men uten geografisk tilhørighet til fylket. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Østfold Yrke: Kaptein Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 39 år gammel Valgdistrikt: Telemarkske infanteriregiment Høyum tilhørte den anonyme delen av riksforsamlingen. I unionsspørsmålet holdt han med selvstendighetspartiet, men ellers kjenner man lite…

Les mer →

Gullik Madsen Røed

GULLIK MADSEN RØED (1786-1857) Eidsvollsmann valgt fra og representerte det militæret. Forlagt i Østfold,  men uten geografisk tilhørighet til fylket. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Østfold Yrke: Kommandørsersjant og bonde Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 28 år gammel Valgdistrikt: Telemarkske infanteriregiment Gullik Madsen Røed var gårdbruker, men som flere andre gårdbrukere tjenestegjorde også han i militæret da…

Les mer →

Niels Johannesen Loftesnæs

NIELS JOHANNESEN LOFTESNÆS (1789-1848) Eidsvollsmann valgt og representert fra det militæret. Forlagt i Østfold,  men uten geografisk tilhørighet til fylket. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Østfold Yrke: Musketér Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 25 år gammel Valgdistrikt: Bergenhuiske infanteriregiment Da Loftesnæs ble valgt til riksforsamlingen var han musketér, og som så mange andre unge eidsvollsmenn fra lavere…

Les mer →

Johan Daniel Frederik Petersen

JOHAN DANIEL FREDERIK PETERSEN (1757-1816) Eidsvollsmann valgt og representert fra det militæret. Forlagt i Østfold,  men uten geografisk tilhørighet til fylket. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Østfold Yrke: Oberst Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 57 år gammel Valgdistrikt: Søndenfjeldske infateriregiment Johan D. F. Petersen hadde en lengre militær karriere bak seg da han ble valgt til riksforsamlingen…

Les mer →

Den optiske kysttelegrafen på Skjelsbuveten

Hvordan løste man problemet med å kommunisere over store avstander i tidligere tider, før telegraf og radio var oppfunnet?  Var det i det hele tatt mulig å skape en slik teknologi? Det finnes noen kjente forsøk, ett av dem var den optiske kysttelegrafen som ble utbygd fra Hvaler til Namsos fra 1809 og framover. Det…

Les mer →

Mossekonvensjonen

Mossekonvensjonen Mossekonvensjonen er avtalene om våpenhvile som ble undertegnet av den svenske kongen Karl XIII og det norske Stortinget ved Christian Frederik i hovedbygningen til Moss Jernverk 14. august 1814. Fredsavtalen gjorde slutt på krigen mellom Norge og Sverige og dannet grunnlaget for personalunionen mellom de to landene. Hovedbygningen til Moss Jernverk bærer i dag…

Les mer →