Eidsvollsmenn

Zacharias Rasmussen Mellebye

ZACHARIAS RASMUSSEN MELLEBYE (1781-1854) Eidsvollsmann som representerte det militæret  og som hadde bosted i Østfold. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Hedmark Yrke: Kommandérsersjant, gårdbruker Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 31 år gammel Valgdistrikt: Akerhuiske skarpskytterregiment Mellebye drev familiens gård i Skjeberg og ble valgt til riksforsamlingen som representant for Akershusiske skarpskytterregiment. Her skal han ha sluttet seg…

Les mer →

Frederik Wilhelm Bruenech Stabell

FREDERIK WILHELM BRUENECH STABELL (1763-1836) Eidsvollsmann som representerte det militæret  og som hadde bosted i Østfold. Parti: Unionspartiet Fylke: Hedmark Yrke: Oberstløytnant Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 51 år gammel Valgdistrikt: Akerhuiske skarpskytterregiment Stabell var en av de øverste militære representanter i riksforsamlingen, og nøt stor respekt for sin innsats i krigen mot Sverige (1808)….

Les mer →

Henrik Frederik Arild Sibbern

HENRIK FREDERIK ARILD SIBBERN (1785-1863) Eidsvollsmann som representerte det militæret  og som hadde bosted i Østfold. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Oslo Yrke: Kaptein Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 29 år gammel Valgdistrikt: Ingeniørbrigaden Som sin eldre bror Valentin C. W. Sibbern var også Henrik F. A. Sibbern offiser. På riksforsamlingen skal han ha stemt med selvstendighetspartiet,…

Les mer →

Valentin Christian Wilhelm Sibbern

VALENTIN CHRISTIAN WILHELM SIBBERN (1779-1853) Eidsvollsmann som representerte det militæret og hadde bosted i Østfold. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Oslo Yrke: Major Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 35 år gammel Valgdistrikt: Akerhuiske ridende Jægerkorps Major Sibbern hadde allerede en lengre militær karriere bak seg da han møtte på riksforsamlingen. Han var også en av Østfolds største…

Les mer →

Nils Fredriksen Dyhren

NILS FREDRIKSEN DYHREN (1778-1866) Eidsvollsmann valgt og representert fra det militæret. Forlagt i Østfold,  men uten geografisk tilhørighet til fylket. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Østfold Yrke: Korporal og Gårdbruker Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 36 år gammel Valgdistrikt: Norske jægerkorps Nils Dyhren var gift med søsteren til Peder Balke og drev gård på Toten. I krigen…

Les mer →

Palle Rømer Fleischer

PALLE RØMER FLEISCHER (1781-1851) Eidsvollsmann valgt og representert fra det militæret. Forlagt i Østfold,  men uten geografisk tilhørighet til fylket. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Østfold Yrke: Kaptein Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 33 år gammel Valgdistrikt: Norske jægerkorps Fleischer tilhørte en embetsmannsfamilie og gjorde selv karriere som offiser i det militære. Da han møtte til riksforsamlingen,…

Les mer →

Ole Elias Holck

OLE ELIAS HOLCK (1774-1842) Eidsvollsmann valgt og representert fra det militæret. Forlagt i Østfold,  men uten geografisk tilhørighet til fylket. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Østfold Yrke: Kaptein Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 40 år gammel Valgdistrikt: Bergenhuiske infanteriregiment Holck var yrkesmilitær og en ivrig selvstendighetsmann. I riksforsamlingen grep han først og fremst ordet når viktige spørsmål…

Les mer →

Envold Steenblock Høyum

ENVOLD STEENBLOCK HØYUM (1775-1830) Eidsvollsmann valgt og representert fra det militæret. Forlagt i Østfold,  men uten geografisk tilhørighet til fylket. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Østfold Yrke: Kaptein Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 39 år gammel Valgdistrikt: Telemarkske infanteriregiment Høyum tilhørte den anonyme delen av riksforsamlingen. I unionsspørsmålet holdt han med selvstendighetspartiet, men ellers kjenner man lite…

Les mer →

Gullik Madsen Røed

GULLIK MADSEN RØED (1786-1857) Eidsvollsmann valgt fra og representerte det militæret. Forlagt i Østfold,  men uten geografisk tilhørighet til fylket. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Østfold Yrke: Kommandørsersjant og bonde Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 28 år gammel Valgdistrikt: Telemarkske infanteriregiment Gullik Madsen Røed var gårdbruker, men som flere andre gårdbrukere tjenestegjorde også han i militæret da…

Les mer →

Niels Johannesen Loftesnæs

NIELS JOHANNESEN LOFTESNÆS (1789-1848) Eidsvollsmann valgt og representert fra det militæret. Forlagt i Østfold,  men uten geografisk tilhørighet til fylket. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Østfold Yrke: Musketér Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 25 år gammel Valgdistrikt: Bergenhuiske infanteriregiment Da Loftesnæs ble valgt til riksforsamlingen var han musketér, og som så mange andre unge eidsvollsmenn fra lavere…

Les mer →

Johan Daniel Frederik Petersen

JOHAN DANIEL FREDERIK PETERSEN (1757-1816) Eidsvollsmann valgt og representert fra det militæret. Forlagt i Østfold,  men uten geografisk tilhørighet til fylket. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Østfold Yrke: Oberst Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 57 år gammel Valgdistrikt: Søndenfjeldske infateriregiment Johan D. F. Petersen hadde en lengre militær karriere bak seg da han ble valgt til riksforsamlingen…

Les mer →

Peter Ulrik Magnus Hount

PETER ULRIK MAGNUS HOUNT (1769-1815) Eidsvollsmann som ble valgt som representant for by-og land fra Østfold. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Østfold Yrke: Prost Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 45 år gammel Valgdistrikt: Smaalenes amt Etter noen år i København kom den nyutdannede presten Peter Hount i 1797 til Voss som ny residerende kapellan. Yrkesvalget var kanskje…

Les mer →

Andreas Michael Heiberg

ANDREAS MICHAEL HEIBERG (1767-1815) Eidsvollsmann som ble valgt som representant for by og land fra Østfold. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Østfold Yrke: Byfogd og byskriver Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 47 år gammel Valgdistrikt: Fredrikstad Andreas Heiberg, sønn av amtmann Heiberg, var utdannet jurist. Etter avlagt eksamen arbeidet han noen år som fogd i Svaneke og…

Les mer →

Ole Svendsen Illerød

OLE SVENDSEN ILLERØD (1784-1872) Eidsvollsmann som representerte et militæret og som hadde bosted i Østfold. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Østfold Yrke: Musketér og bonde Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 30 år gammel Valgdistrikt: Søndenfjeldske infateriregiment Ole Svendsen Illerød (1784-1872) vokste opp på gården Iglerød i Aremark. Han hadde seks søsken, og foreldrene var Svend Amundsen Strøm…

Les mer →

Carl Adolph Dahl

CARL ADOLPH DAHL (1769-1819) Eidsvollsmann som ble valgt som representant for by-og land fra Østfold. Parti: Fri/Ukjent Fylke: Østfold Yrke: Byskriver Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 45 år gammel Valgdistrikt: Fredrikshald Juristen Dahl var byskriver i Fredrikshald og nøt stor respekt for sin innsats i krigen mot Sverige (1808-09). Han hadde kontakter langt inn i…

Les mer →

John Hansen Sørbrøden (1775-1857)

Eidsvollsmann som ble valgt som by- og landrepresentant for Østfold. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Østfold Yrke: Gårdbruker Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 39 år gammel Valgdistrikt: Smaalenes amt Sørbrøden-slekten stammet fra Båhuslen, men da området ble innlemmet i Sverige i 1658 valgte familien å flytte til Berg i Østfold. Her fikk de tildelt kongsgården Sørbrøden og…

Les mer →

Gregers Winther Wulfsberg (1780-1846)

Eidsvollsmann som ble valgt som by- og landsrepresentant for Østfold. Parti: Fri/Ukjent Fylke: Østfold Yrke: Byfogd Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 34 år gammel Valgdistrikt: Moss Wulfsberg var utdannet jurist og arbeidet som byfogd i Moss da han ble valgt til riksforsamlingen. På Eidsvoll ble han stående mellom de to «partiene» som han selv kalte…

Les mer →