Personer

Georg Adlersparre (1750 – 1835)

En av de mest myteomspunnede personer i Sverige tidlig 1800-tall var Georg Adlersparre. Han var en av de sentrale personene bak revolusjonen i Sverige i 1809 da kong Gustav IV ble avsatt ved et statskupp. Han var også en av personene bak valget av prisn Christian August som kronprins i Sverige i 1810. Georg Adlersparre…

Les mer →

Brostrup Müller Schnitler (1776 – 1839)

Av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger Brostrup Müller Schnitler var på Fredriksten festning under beleiringen i august 1814. Schnitler må ha vært en mann med en spesiell karakter og han kom i konflikt med kommandanten om ulike disposisjoner. Schnitler tok et spesielt initiativ under utmarsjen 16. august 1814 – som skapte visse komplikasjoner i forhold…

Les mer →

Kommandanter på Fredriksten – under og like etter okkupasjonen 1814-1817

  Av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger Etter at kommandanten på Fredriksten general Ohme hadde meldt seg syk 16. august 1814 og overlatt kommandoen til sin nestkommanderende generalmajor Daniel Frederik Petersen, fulgte en periode med kommandanter som tilhørte den svenske hæren – både av svensk og norsk herkomst.  CARL ELIAS WIJNBLAD (1772 – 1828) Carl…

Les mer →

Wilhelm Hansen – Stortingsmannen som ble nektet adgang

Av Jens Bakke Wilhelm Hansen var Haldens første stortingsmann. Valget foregikk i Immanuels kirke den 15. september 1814, og 7. oktober møtte han ved det overordentlige Stortingets åpning. Det ble et pinlig møte for vår representant. Med 74 mot 1 stemme ble Haldens stortingsmann nektet adgang. Det okkuperte Østfold Årsaken var krigen som hadde fart…

Les mer →

Henrik August Angell (1861 – 1922)

Svein Norheim; Halden historiske Samlinger Henrik August Angell må ha vært en av de markante personlighetene i Norge rundt forrige århundreskiftet. Sogning, ihuga landsmålsmann, militarist, frihetselskende, konservativ og nasjonalist – i dagens ordspråk ville han kanskje hatt et visst brunskjær i den politiske fargeskalaen. Skientusiast til tusen og han reiste landet rundt og opprettet skiskoler…

Les mer →

Andreas Bloch (1860 – 1917)

Svein Norheim; Halden historiske Samlinger Få mennesker har i så sterk grad som Andreas Schelven Schroeter Bloch preget våre synsbilder av krigen 1807-1814. Men som den oppmerksomme leseren vi er, så vil vi snart oppdage at signaturen A. Bloch står på et stort spekter av bilder – julekort med nisser og troll, postkort med vintermotiver…

Les mer →

Løven i Flensburg

Av Jens Bakke; Halden Kampen ved Ingedal Ved Ingedal var det i august 1814 trefninger mellom norske og svenske soldater. To unge løytnanter gjorde seg bemerket i disse kampene – Hans Helgesen og Frederik Adolph Schleppegrell. De var henholdsvis 20 og 22 år gamle. Sammen fulgte de den norske hæren på tilbaketoget gjennom Østfold, der…

Les mer →

Johan Gunder Adler (1784 – 1852)

Av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger Født i København og sønn av bøkkermester Adolf Adler og Ingeborg f. Lund. Studerte ved Københavns Universitet i 1803–1804. Under slaget om København i 1807 gjorde han tjeneste i Kongens Livjægerkorps. Arbeidet noen år i København som lærer, inntil han overtok stillingen som lektor og bestyrer av skolen «Christian…

Les mer →

Johan Henrich Spørck (1778 – 1849)

Av Svein Norheim, Halden historiske Samlinger General Johan Henrich Spørck er en av de personer som har skrevet sitt navn inn i Haldens krigshistorie. I krigsforberedelsen i 1807 og kampene i 1808 var det spesielt angrepet på Prestebakke som ble stående i et heroisk lys. Men også hans ledelse av vaktholdet på Idd i 1813-1814…

Les mer →

Arild Christopher Huitfeldt (1769 – 1845)

Av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger  Major Arild Huitfeldt ble omtalt som en av «heltene fra Prestebakke» etter innstasen i krigen med Sverige i 1808. Det sies at prins Christian August flere ganger omtalte ham for sin gode «konduite» (konduite: evne til skjønnsmessig å treffe en avgjørelse i en situasjon som ikke dekkes av reglementet)….

Les mer →

Andreas Samuel Krebs (1766 – 1818)

Av Svein Norheim, Halden historiske Samlinger Andreas Samuel Krebs er en av de personene som vi finner på krigsarenaen både i 1808 og 1814. Han var i kamp i 1808 i Høland, Rødenes og Berby. Og i 1814 var han med i kampene på Lier, Matrand og Skotterud i Kongsvinger-traktene. Født 10. mars 1766 i…

Les mer →

Christian August – Norges Ven

Da Christian August aksepterte tilbudet om å bli svensk kronprins etter at fredsavtalen var underskrevet 10. desember 1809, brøt han snart opp fra sitt hovedkvarter i Christiania. Som kommanderende general og sjef for regjeringskommisjonen brukte Prins Christian August Det Ankerske Palé som kontor fra 1807, sammen med regjeringskommisjonen. 30. desember tar han farvel med folket…

Les mer →

General Johan Andreas Cornelius von Ohme

Ohme var født I 1746 I Holstein – den gang en del av Danmark. Gikk inn i militær tjeneste som artillerikadett i 1764. Året etter ble han fenrik, 1. Second løytnant i 1773. Norge kom han ved det 14. artillerikompani i Trondheim i som premierløytnant allerede måneden etter. Deretter fulgte en rask løpebane i skiftet…

Les mer →

Svend Asmundsen Spielgaardsvigen

Av: Svein Norheim Svend Asmundsen Spielgaardsvigen var med løytnant Spørcks frivillige korps «Kristian Augusts jægere» på omtrent 100 landvernsmenn og bønder og 20 skarpskyttere på rekognosering øst for Ørsjøen 9. mai 1808. De var sendt ut av oberstløytnant Juul på Fredriksten festning. Ved Gjeddelund gikk de på en svensk feltvakt og drev disse tilbake mot…

Les mer →

Zacharias Rasmussen Mellebye

ZACHARIAS RASMUSSEN MELLEBYE (1781-1854) Eidsvollsmann som representerte det militæret  og som hadde bosted i Østfold. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Hedmark Yrke: Kommandérsersjant, gårdbruker Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 31 år gammel Valgdistrikt: Akerhuiske skarpskytterregiment Mellebye drev familiens gård i Skjeberg og ble valgt til riksforsamlingen som representant for Akershusiske skarpskytterregiment. Her skal han ha sluttet seg…

Les mer →

Frederik Wilhelm Bruenech Stabell

FREDERIK WILHELM BRUENECH STABELL (1763-1836) Eidsvollsmann som representerte det militæret  og som hadde bosted i Østfold. Parti: Unionspartiet Fylke: Hedmark Yrke: Oberstløytnant Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 51 år gammel Valgdistrikt: Akerhuiske skarpskytterregiment Stabell var en av de øverste militære representanter i riksforsamlingen, og nøt stor respekt for sin innsats i krigen mot Sverige (1808)….

Les mer →

Henrik Frederik Arild Sibbern

HENRIK FREDERIK ARILD SIBBERN (1785-1863) Eidsvollsmann som representerte det militæret  og som hadde bosted i Østfold. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Oslo Yrke: Kaptein Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 29 år gammel Valgdistrikt: Ingeniørbrigaden Som sin eldre bror Valentin C. W. Sibbern var også Henrik F. A. Sibbern offiser. På riksforsamlingen skal han ha stemt med selvstendighetspartiet,…

Les mer →

Valentin Christian Wilhelm Sibbern

VALENTIN CHRISTIAN WILHELM SIBBERN (1779-1853) Eidsvollsmann som representerte det militæret og hadde bosted i Østfold. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Oslo Yrke: Major Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 35 år gammel Valgdistrikt: Akerhuiske ridende Jægerkorps Major Sibbern hadde allerede en lengre militær karriere bak seg da han møtte på riksforsamlingen. Han var også en av Østfolds største…

Les mer →

Nils Fredriksen Dyhren

NILS FREDRIKSEN DYHREN (1778-1866) Eidsvollsmann valgt og representert fra det militæret. Forlagt i Østfold,  men uten geografisk tilhørighet til fylket. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Østfold Yrke: Korporal og Gårdbruker Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 36 år gammel Valgdistrikt: Norske jægerkorps Nils Dyhren var gift med søsteren til Peder Balke og drev gård på Toten. I krigen…

Les mer →

Palle Rømer Fleischer

PALLE RØMER FLEISCHER (1781-1851) Eidsvollsmann valgt og representert fra det militæret. Forlagt i Østfold,  men uten geografisk tilhørighet til fylket. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Østfold Yrke: Kaptein Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 33 år gammel Valgdistrikt: Norske jægerkorps Fleischer tilhørte en embetsmannsfamilie og gjorde selv karriere som offiser i det militære. Da han møtte til riksforsamlingen,…

Les mer →