Lokaliteter

Bru over Svinesund

Av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger Bru over Svinesund har vært en drøm gjennom flere århundrer. I en krigssituasjon lettet dette kommunikasjonen, transporten, for den angripende fienden, samtidig som man sperret inn- og utseilingen til Halden og Fredriksten. Men den første dokumenterte brua over «Svinesundet» ble bygget av de norske militære styrkene. Siden har det…

Les mer →

Bivuakken ved Trøgstad kirke 1808

Av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger Et av de legendariske bildene fra kampene i 1808 er N. Truslews illustrasjon fra bivuakken ved Trøgstad kirke. Der ser vi den øverste kommandanten for de norske styrkene, prins Christian August, ved bålet tidlig om morgenen den 19. april 1808. Fortsatt er det vinter med frossen mark og snøen…

Les mer →

Sjøbatteriet på Rødstangen

Av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger Ett av de ukjente krigsminnene fra kampene i 1814 er kanonbatteriet på Rødstangen liggende ved Iddefjorden og med kontroll over innseilinga til Halden. Dette batteriet ble oppført på det som ble kalt Sververtangen i nærheten av Remmenbekkens utløp. Ordet sverver må vise til at her har det vært en…

Les mer →

Prestebakke skanse

Av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger. Et av de mer anonyme forsvarsverker i Halden er Prestebakke skanse. Vi har ikke kunne finne denne omtalt i noen tilgjengelige skriftlige kilder. En kvalifisert antagelse er at den er bygd i forbindelse med krigstrusselen og /eller krigen 1807-1808. Det som imidlertid er litt merkelig er at den ikke…

Les mer →

Skansen på Ende i Enningdalen

Av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger Krigsåra 1807-1814 var dramatiske for den norske grensebefolkningen. Etter at engelskmennene hadde tatt den dansk-norske flåten i København i 1807, blokkerte engelskmennene norske havner vi fikk krigserklæring med Sverige. I grensetraktene var det konstant vakt langs riksgrensa og de viktige innfartsveiene. Vaktstyrken skal ha vært plassert på Store Holm…

Les mer →

Prins Christian Augusts Minde – Fredrikshalds lærde Skole

Skrevet av Svein Norheim I tillegg til at prins Christian August ga penger til underhold for Garnisonsskolen ga han i 1804 også av egne midler til skolens lokale. Han medvirket også til at kongen (Carl XIII) ga et årlig beløp på 800 rdlr. Det var sognepresten i Berg prost Peter Hount og tollkasserer i Fredrikshald…

Les mer →

Arild Christopher Huitfeldt (1769 – 1845)

Av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger  Major Arild Huitfeldt ble omtalt som en av «heltene fra Prestebakke» etter innstasen i krigen med Sverige i 1808. Det sies at prins Christian August flere ganger omtalte ham for sin gode «konduite» (konduite: evne til skjønnsmessig å treffe en avgjørelse i en situasjon som ikke dekkes av reglementet)….

Les mer →

Kampene ved Kjølberg bru

Av Svein Norheim De svenske styrkene hadde i august 1814 etablert seg med leir ved Onsøy prestegård. Det sies at Onsøylandet var delt i to. De svenske styrkene kontrollerte bygda øst for en linje fra Ørmen til Elingaardskilen. Nordmenn som skulle til Onsøy kirke måtte passere gjennom de svenske linjene. Den 9. august forsøkte de…

Les mer →

Den ukjente soldats grav på Killingrød i Enningdalen

Av Svein Norheim Under gården Gribsrød i Enningdalen var det et sammenstøt 29. april 1808. I denne lille bataljen døde det en svensk soldat som ble begravet i skogen sør for gården Killingrød. Grava ligger på vestsida av veien mot Skauskroken midt i bakken opp mot Gribsrød. På stedet står det en meterhøy granittsten hogd…

Les mer →

Svenskegravene på Gjeddelund, Enningdalen

Av Svein Norheim I februar 1808 bryter krigen med Sverige ut. De svenske troppene sto oppmarsjert langs den norske grensa, og i Halden-distriktet måtte man nok en gang være grensevakt. I mai-måned marsjerte de svenske styrkene over grensa og 1. brigade rykket inn i Enningdalen og forskanset seg i tre stillinger ved Prestebakke. Den norske…

Les mer →

Skansen ved Vedenvadet

Av Svein Norheim Vadet på Veden i Tistedalen var fra gammel tid det viktigste krysningsstedet over elven Tista. Allerede under Karl XIIs angrep i 1716 ble det anlagt infanteriskanse og en redutt her på nordsida av elva. Disse skansene lå mer eller mindre intakte fram til det svenske angrepet på Halden i 1814. Kaptein Johan…

Les mer →

Ørje bro

Som en del av krigshandlingene frem mot 1814 krysser den svenske 3. brigade, ledet av oberst Cederstrøm grensen fra Töcksmark, etablerer seg ved Ørje bro og sprer seg utover hele «Ørjesjøens» østre bredde hvorpå svenskene flere steder anla forskansninger og forhugninger. På den måten blir en ny frontlinje etablert fra sørøst for Kongsvinger, bak Haldenvassdraget…

Les mer →

Rygge kirke

Rygge kirke har stått i sentrum for mange begivenheter helt fra da kirken ble bygd, ca. 1190. På bededagen i 1814 ble det valgt valgmenn i kirken. Disse kom senere sammen med andre valgmenn fra Smaalenene for å velge utsendinger til Eidsvoll. Også i Rygge kirke ble edsavleggelse gjennomført: Det ble sverget på å hevde…

Les mer →

Værne kloster

Værne Kloster er en flott gård i Rygge med en lang historie. Johannitterne holdt til der fra ca. 1190 til 1532. Familien Sibbern eide gården fra 1730 til 1906. Valentin C.W. Sibbern ble valgt til eidsvollsmann i 1814 og representerte “Det Akershuske Ridende Jæger Corps”. Hans yngre bror Arild Sibbern deltok også ved forhandlingene på…

Les mer →

Svinesund

Den norske grensevakten under major Butenschøn hadde besatt norsk side av Svinesund, disse ble trukket tilbake den 1. august fordi de var redd for å bli avskåret. De første svenskene krysset Svinesund den 1. august, og neste dag etablerte de en pongtongbro over sundet. Deretter gikk hele den svenske hovedstyrken over Svinesund, og etablerte en…

Les mer →

Idd kirke

Om kvelden 31. juli ble det meldt om svenske tropper ved Idd kirke. Det slås alarm på Fredriksten. Svenskene legger igjen en sikringsstyrke mot festningen, mens hovedstyrken fortsetter mot Tistedalen.  

Les mer →

Enningdalen

Grensen sør for Halden var bevoktet av små norske avdelinger under ledelse av kaptein Spørck. De første svenske avdelingene krysset grensen ved Kornsjø den 29 juli, og neste dag fulgte hovedstyrken under ledelse av feltmarskalk von Essen etter inn i Enningdalen. Den svenske styrken utgjorde ca 5000 mann, og de norske vaktavdelingene ble raskt presset…

Les mer →

Fredriksten festning i Halden

Forhåpningens år 1814 med Eidsvoldforsamlingen, egen norsk konge og norsk grunnlov ga en ny stemning i landet. Men det varte ikke lenge. Sommeren 1814 var det tydelig at kronprins Carl Johan og svenskene ville sette makt bak sine krav. Her var det en ubetinget forventning om at Kielfredens løfte om Norge som erstatning for tapet…

Les mer →

Hafslund hovedgård

Noen augustdager i 1814 hadde svenskene sitt militære hovedkvarter på Hafslund hovedgård. Major Odd Lindbäck-Larsen beskriver det slik i sin bok: Den 7. august om kvelden hadde feltmarskalk Essen flyttet sitt hovedkvarter fram til Hafslund. Det ble konstatert at nordmennene hadde besatt Rødsøya [Hafslundsøy] med en mindre styrke og ødelagt brua over til øya. For…

Les mer →

Spydeberg prestegård og fredsforhandlingene

Mens de norske troppene forflyttet seg til Langnes i Askim og på Bowimsida i Spydeberg etter retretten fra Rakkestad, tok Christian Frederik hovedkvarter på Spydeberg prestegård fra den 6. til 9. august. I prestegården bodde sogneprest Vincent Stoltenberg med prestefrue Karen Elisabeth  Thoresen. Det samlede antall militært personell og rådgivere kongen hadde med seg da…

Les mer →