Hendelser

Bivuakken ved Trøgstad kirke 1808

Av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger Et av de legendariske bildene fra kampene i 1808 er N. Truslews illustrasjon fra bivuakken ved Trøgstad kirke. Der ser vi den øverste kommandanten for de norske styrkene, prins Christian August, ved bålet tidlig om morgenen den 19. april 1808. Fortsatt er det vinter med frossen mark og snøen…

Les mer →

Løven i Flensburg

Av Jens Bakke; Halden Kampen ved Ingedal Ved Ingedal var det i august 1814 trefninger mellom norske og svenske soldater. To unge løytnanter gjorde seg bemerket i disse kampene – Hans Helgesen og Frederik Adolph Schleppegrell. De var henholdsvis 20 og 22 år gamle. Sammen fulgte de den norske hæren på tilbaketoget gjennom Østfold, der…

Les mer →

Skansen på Ende i Enningdalen

Av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger Krigsåra 1807-1814 var dramatiske for den norske grensebefolkningen. Etter at engelskmennene hadde tatt den dansk-norske flåten i København i 1807, blokkerte engelskmennene norske havner vi fikk krigserklæring med Sverige. I grensetraktene var det konstant vakt langs riksgrensa og de viktige innfartsveiene. Vaktstyrken skal ha vært plassert på Store Holm…

Les mer →

Beretningen fra Torjus Abrahamsen Ugland som deltok i krigen mot Sverige i 1814

Innsendt av Ole Kurt Ugland 1814 – En øyevitnebeskrivelse: Beretningen fra Torjus Abrahamsen Ugland som deltok i krigen mot Sverige i 1814. I de følgende avsnittene kan du lese Torjus Abrahamsen Uglands skildring av kampene ved Fredrikstad.  Hvor mye han visste om storkonfliktene ute i Europa da han som soldat nr. 16 i «Mandals Kompani» reiste…

Les mer →

Minner fra krigen 1814

Skrevet av: Tor Ulsnæs Krigshandlingene i 1814 var kortvarige, men de som deltok satt gjerne igjen med sterke minner og mange var nok det vi i dag kaller traumatiserte etter sine opplevelser. Det finnes en del historier som ble nedskrevet en stund etter krigen, basert på hva foreldre og besteforeldre hadde fortalt. Soldatene som kjempet i…

Les mer →

Kampene ved Kjølberg bru

Av Svein Norheim De svenske styrkene hadde i august 1814 etablert seg med leir ved Onsøy prestegård. Det sies at Onsøylandet var delt i to. De svenske styrkene kontrollerte bygda øst for en linje fra Ørmen til Elingaardskilen. Nordmenn som skulle til Onsøy kirke måtte passere gjennom de svenske linjene. Den 9. august forsøkte de…

Les mer →

Skuddet ved Svinesund 29. juni 1808

Av Svein Norheim Hele grenseområdet både på norsk og svensk side var i beredskap fra 1807 – 1809. Det engelske bombardementet av København i august 1807, og tapet av den dansk-norske flåte, tvang Danmark inn på Napoleons side. Dette medførte også en krigstilstand med Sverige og krigen brøt ut våren 1808. En fredsavtale ble først…

Les mer →

Le Royal Suédois – krigsfanger og desertører i svensk tjeneste 1813-1814

Av: Tor Ulsnæs Under beleiringen av Fredriksten, plasserte svenskene utenlandske vervede tropper i første linje. De skulle lede stormingen av festningen, da man mente nordmennene  fryktet disse spesielt mye. Den svenske historiker Gustaf Bjørlin skriver:»…hade Carl Johan hørt att norrmännen kände förfäran för regementet Royal Suédois, som hade rykte om sig att äta gräshoppar och annat…

Les mer →

Kampene på Berby 12. september 1808

Av Svein Norheim På høsten 1808 ligger den norske hovedstyrken i området Prestebakke – Berby. De svenske styrkene hadde gjenerobret Prestebakke, men siden forlatt området. Nå rykker de inn fra vest og sør for å rekognosere. Svenskene har i alt 1400 mann, de fleste uøvde fordi store styrker er sendt til Finland. Først faller den…

Les mer →

Affæren på Prestebakke 10. juni 1808 – » … en förbannad historia»

  Av Svein Norheim Som vanlig, er kampene i Norge avledende manøver for å binde styrkene i denne regionen slik at de ikke kan settes inn i de viktigere kampsonene lenger sør. En svensk styrke på omkring 1400 mann ligger ved den norske grensa. Den sentrale planen er at en felles svensk-britisk styrke skal angripe…

Les mer →

Mossekonvensjonen

Mossekonvensjonen Mossekonvensjonen er avtalene om våpenhvile som ble undertegnet av den svenske kongen Karl XIII og det norske Stortinget ved Christian Frederik i hovedbygningen til Moss Jernverk 14. august 1814. Fredsavtalen gjorde slutt på krigen mellom Norge og Sverige og dannet grunnlaget for personalunionen mellom de to landene. Hovedbygningen til Moss Jernverk bærer i dag…

Les mer →

Trefningen ved Rakkestad kirke

Etter at Fredrikstad festning falt 4.august trakk de norske styrkene seg tilbake fra Veden i Halden gjennom Degernes og fra Skjeberg opp forbi Sikkeland til Rakkestad. Styrkene ble samlet ved Rakkestad kirke der kong Christian Frederik planla å møte svenskene. Butenschøn og Stabell ble beordret til å bli stående ved Bodal og Bjørnstad for å…

Les mer →

Slaget ved Langnes skanse

Klikk i videovinduet over for å spille av film om slaget ved Langnes skanse. 9.august 1814 sto slaget mellom en underlegen norsk styrke på omkring 2000 mann mot 3000 svenske soldater, som både var bedre utstyrt og bedre trent. Under det norske felttoget, kalt Kattekrigen, dominerte svenskene hele tiden. Etter at Fredrikstad festning måtte overgi seg, forsøkte…

Les mer →

Fredrikstad Festning og svenskenes angrep

Angrepet på Fredrikstad den 3. og 4. august var en av de viktigste militære hendelsene under krigen i 1814. Sent på kvelden den 3. august begynte svenske kanonbåter i Østerelva sitt bombardement av festningen. Ilden ble besvart, men forsvarerne på festningsvollene hadde vanskeligheter med å få senket kanonene nok til å treffe båtene. Ilden ble…

Les mer →

Kampene ved Isebru

Major Schrøder, som ledet de norske styrkene på Tunøy, fikk om morgenen den 8. august beskjed om at Rødsøy var tatt av svenskene. Major Ely oppgav også stillingen på Rolvsøy og trakk styrkene over Rolvsøysund til Tunøy.  Schrøder og Ely måtte regne med å kunne bli angrepet fra flere kanter, og Schrøder bestemte til slutt at…

Les mer →

Slaget ved Ingedal

1.august 1814 sto den tyskfødte majoren og kommandøren Peter Heinrich Butenschön med noen av sine menn fra Det Norske Jægerkorps ved Svinesund.  Han fikk høre at en stor del av den svenske landstyrken var på vei mot Tistedalen, og han ville hindre svenskene fra å avskjære han og hans menn. Etter anbefaling fra generalløytnant Staffeldt…

Les mer →