Halden

Brostrup Müller Schnitler (1776 – 1839)

Av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger Brostrup Müller Schnitler var på Fredriksten festning under beleiringen i august 1814. Schnitler må ha vært en mann med en spesiell karakter og han kom i konflikt med kommandanten om ulike disposisjoner. Schnitler tok et spesielt initiativ under utmarsjen 16. august 1814 – som skapte visse komplikasjoner i forhold…

Les mer →

Kommandanter på Fredriksten – under og like etter okkupasjonen 1814-1817

  Av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger Etter at kommandanten på Fredriksten general Ohme hadde meldt seg syk 16. august 1814 og overlatt kommandoen til sin nestkommanderende generalmajor Daniel Frederik Petersen, fulgte en periode med kommandanter som tilhørte den svenske hæren – både av svensk og norsk herkomst.  CARL ELIAS WIJNBLAD (1772 – 1828) Carl…

Les mer →

Eskeviken – Gustaf Lewenhaupt og Arild Huitfeldt

Av Jens Bakke En høstdag for to hundre år siden sto en ung svensk offiser og så ut over havna i Halden. Med seg hadde han et skrin med tegnesaker, og der og da laget han en tusjlaveringen av seilskuter, Sauøsundet og Eskeviken. Motivet må ha skapt blandede følelser hos den unge svensken. Seks år…

Les mer →

Bru over Svinesund

Av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger Bru over Svinesund har vært en drøm gjennom flere århundrer. I en krigssituasjon lettet dette kommunikasjonen, transporten, for den angripende fienden, samtidig som man sperret inn- og utseilingen til Halden og Fredriksten. Men den første dokumenterte brua over «Svinesundet» ble bygget av de norske militære styrkene. Siden har det…

Les mer →

Bautaen på Berby

av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger På 100-årsdagen for kampene på Berby ble det den 12. september 1908 avduket en 6,5 meter høy granittbauta på Berby. Bautastenen ble hentet fra et av granittbruddene på Berbys grunn. Kostnaden for bautastenen var kr. 300,-. En komite bestående av sogneprest Sørlie, lensmann Knudsen, lærer Raustøl, fullmektig Mads Golden…

Les mer →

Sjøbatteriet på Rødstangen

Av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger Ett av de ukjente krigsminnene fra kampene i 1814 er kanonbatteriet på Rødstangen liggende ved Iddefjorden og med kontroll over innseilinga til Halden. Dette batteriet ble oppført på det som ble kalt Sververtangen i nærheten av Remmenbekkens utløp. Ordet sverver må vise til at her har det vært en…

Les mer →

Wilhelm Hansen – Stortingsmannen som ble nektet adgang

Av Jens Bakke Wilhelm Hansen var Haldens første stortingsmann. Valget foregikk i Immanuels kirke den 15. september 1814, og 7. oktober møtte han ved det overordentlige Stortingets åpning. Det ble et pinlig møte for vår representant. Med 74 mot 1 stemme ble Haldens stortingsmann nektet adgang. Det okkuperte Østfold Årsaken var krigen som hadde fart…

Les mer →

Henrik August Angell (1861 – 1922)

Svein Norheim; Halden historiske Samlinger Henrik August Angell må ha vært en av de markante personlighetene i Norge rundt forrige århundreskiftet. Sogning, ihuga landsmålsmann, militarist, frihetselskende, konservativ og nasjonalist – i dagens ordspråk ville han kanskje hatt et visst brunskjær i den politiske fargeskalaen. Skientusiast til tusen og han reiste landet rundt og opprettet skiskoler…

Les mer →

Skansen på Ende i Enningdalen

Av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger Krigsåra 1807-1814 var dramatiske for den norske grensebefolkningen. Etter at engelskmennene hadde tatt den dansk-norske flåten i København i 1807, blokkerte engelskmennene norske havner vi fikk krigserklæring med Sverige. I grensetraktene var det konstant vakt langs riksgrensa og de viktige innfartsveiene. Vaktstyrken skal ha vært plassert på Store Holm…

Les mer →

Batteriet på Glenne

  Av Svein Norheim I dagene mellom 2. – 16. august 1814 var Fredriksten beleiret av Carl Johans krigsvante tropper. Visstnok marsjerte det 5-6000 mann inn over Enningdalen de siste dagene i juli. For å knekke den norske motstanden ledet av General Johan Andreas Cornelius Ohme på Fredriksten, anla de svenske styrkene flere kanonbatterier. 13….

Les mer →