Gjenstander

Bautaen på Berby

av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger På 100-årsdagen for kampene på Berby ble det den 12. september 1908 avduket en 6,5 meter høy granittbauta på Berby. Bautastenen ble hentet fra et av granittbruddene på Berbys grunn. Kostnaden for bautastenen var kr. 300,-. En komite bestående av sogneprest Sørlie, lensmann Knudsen, lærer Raustøl, fullmektig Mads Golden…

Les mer →

Jubileumssøyle fra 1914

Skrevet av Randa Arntzen En 2,5 meter høy søyle laget i bemalt tre, satt sammen av 31 deler, tilhørende Trøgstad bygdemuseum. Laget til 100 års grunnlovsjubileet i 1914. Ukjent bestiller, ukjent produksjonssted, ukjent utstillingssted under grunnlovsfeiringen 1914, ukjent historikk etter grunnlovsfeiringen 1914. Søylens oppbygning Søylen består av i alt 31 ringer som er tredd ned…

Les mer →

Oleanes nedgravde kiste

Av Lillian Nyborg, Halden historiske Samlinger Oleane Andersdatter fra Ingedal giftet seg i februar 1814 med Gunder Jenssen, forpakter av Øberg gård på Idd. Med seg inn i ekteskapet hadde Oleane brudekisten sin. Som brudekister flest inneholdt den trolig sengetøy, duker, håndklær og noen egne klesplagg. Og kanskje noen smykker. Oleane og Gunders ekteskap fikk…

Les mer →

Christian August – Norges Ven

Da Christian August aksepterte tilbudet om å bli svensk kronprins etter at fredsavtalen var underskrevet 10. desember 1809, brøt han snart opp fra sitt hovedkvarter i Christiania. Som kommanderende general og sjef for regjeringskommisjonen brukte Prins Christian August Det Ankerske Palé som kontor fra 1807, sammen med regjeringskommisjonen. 30. desember tar han farvel med folket…

Les mer →

General Johan Andreas Cornelius von Ohme

Ohme var født I 1746 I Holstein – den gang en del av Danmark. Gikk inn i militær tjeneste som artillerikadett i 1764. Året etter ble han fenrik, 1. Second løytnant i 1773. Norge kom han ved det 14. artillerikompani i Trondheim i som premierløytnant allerede måneden etter. Deretter fulgte en rask løpebane i skiftet…

Les mer →

Minnesmerke over Prins Christian August – Fredriksten festning

Av Svein Norheim 10. mai 1803 ble prins Christian August utnevnt til kommandant på Fredriksten festning. Samtidig var han sjef for Det søndenfjeldske Regiment som hadde sin garnison på festningen. Prinsen bodde på Fredriksten i Den gamle kommandantboligen. I sin tid i Fredrikshald pleiet han omgang med byens overklasse og var medlem av Haldens Klub….

Les mer →

Batteriet på Glenne

  Av Svein Norheim I dagene mellom 2. – 16. august 1814 var Fredriksten beleiret av Carl Johans krigsvante tropper. Visstnok marsjerte det 5-6000 mann inn over Enningdalen de siste dagene i juli. For å knekke den norske motstanden ledet av General Johan Andreas Cornelius Ohme på Fredriksten, anla de svenske styrkene flere kanonbatterier. 13….

Les mer →

Batteriet på Sauøa

Av Svein Norheim Under beleiringen av Fredriksten festning i augustdagene 1814, fikk Sauøa en viktig strategisk posisjon. Fra midten av 1600-tallet hadde det vært skanseverk på Sauøa, men da som en del av forsvaret av byen. Allerede 4. august ble den svenske bombarderprammen plassert i Bjørnehullet på Sauøa. Denne kastet brannbomber inn i selve byen…

Les mer →

Inngravert glass fra Eldøya, Larkollen

Larkollen og Eldøya var sentrale steder i 1814.  Larkollen hadde gode havner og det ble dannet en egen kystverkseksjon under ledelse av tollbetjenten. Et svensk angrep var fryktet, derfor var det viktig å skaffe opplysninger om fiendens bevegelser.  Et signalanlegg ble anlagt – en slags telegraflinje. Nærmere tusen norske soldater ble stasjonert i Larkollen og…

Les mer →

Poteten

1814 er et år som har stått igjen som et av de viktigste og gledeligste årene i vår historie. Norge blir et selvstendig rike, riktignok i kongefellesskap med Sverige, og vi får en egen grunnlov. Men året representerer ikke bare glede og storhet. 1814 også et år preget av omskiftninger og spenninger i det norske…

Les mer →

Den optiske kysttelegrafen på Skjelsbuveten

Hvordan løste man problemet med å kommunisere over store avstander i tidligere tider, før telegraf og radio var oppfunnet?  Var det i det hele tatt mulig å skape en slik teknologi? Det finnes noen kjente forsøk, ett av dem var den optiske kysttelegrafen som ble utbygd fra Hvaler til Namsos fra 1809 og framover. Det…

Les mer →

Kanonkule fra Borgarsyssel Museums samlinger

Kanonkula i en trestokk hevdes å stamme fra feiden mellom Norge og Sverige i 1814 og tilhører Borgarsyssel Museums samlinger.  

Les mer →

Høysetetavle fra Trøgstad

Høysetetavle, 1814, Rud eller Sæter i Båstad, Trøgstad. Foto: John Charles Jensen / Østfold fylkes billedarkiv. Høyde 182 bredde 145. Proveniens: Eierens far, dr. Kalsnes, var lege i Trøgstad og skal ha kjøpt tavlen på auksjon. Snekkerarbeid: 1 felt, brede rammer. På den øvre del av rammen er det festet et særlig fint, profilert toppstykke….

Les mer →

Frihetsstøtta på Ørje i Marker

Frihetsstøtta på Ørje i Marker er et minnesmerke over grunnloven og unionen med Sverige i 1814. Støtta er av kleberstein fra bruddet på Solerød i Marker. Den er plassert ved veikrysset mellom Storgata og Haldenveien på Ørje. Støtta ble reist i 1834 etter initiativ av kanalbygger Engebret Soot med flere, til minne om friheten som…

Les mer →