Temaer

Georg Adlersparre (1750 – 1835)

En av de mest myteomspunnede personer i Sverige tidlig 1800-tall var Georg Adlersparre. Han var en av de sentrale personene bak revolusjonen i Sverige i 1809 da kong Gustav IV ble avsatt ved et statskupp. Han var også en av personene bak valget av prisn Christian August som kronprins i Sverige i 1810. Georg Adlersparre…

Les mer →

Brostrup Müller Schnitler (1776 – 1839)

Av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger Brostrup Müller Schnitler var på Fredriksten festning under beleiringen i august 1814. Schnitler må ha vært en mann med en spesiell karakter og han kom i konflikt med kommandanten om ulike disposisjoner. Schnitler tok et spesielt initiativ under utmarsjen 16. august 1814 – som skapte visse komplikasjoner i forhold…

Les mer →

Kommandanter på Fredriksten – under og like etter okkupasjonen 1814-1817

  Av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger Etter at kommandanten på Fredriksten general Ohme hadde meldt seg syk 16. august 1814 og overlatt kommandoen til sin nestkommanderende generalmajor Daniel Frederik Petersen, fulgte en periode med kommandanter som tilhørte den svenske hæren – både av svensk og norsk herkomst.  CARL ELIAS WIJNBLAD (1772 – 1828) Carl…

Les mer →

Eskeviken – Gustaf Lewenhaupt og Arild Huitfeldt

Av Jens Bakke En høstdag for to hundre år siden sto en ung svensk offiser og så ut over havna i Halden. Med seg hadde han et skrin med tegnesaker, og der og da laget han en tusjlaveringen av seilskuter, Sauøsundet og Eskeviken. Motivet må ha skapt blandede følelser hos den unge svensken. Seks år…

Les mer →

Bru over Svinesund

Av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger Bru over Svinesund har vært en drøm gjennom flere århundrer. I en krigssituasjon lettet dette kommunikasjonen, transporten, for den angripende fienden, samtidig som man sperret inn- og utseilingen til Halden og Fredriksten. Men den første dokumenterte brua over «Svinesundet» ble bygget av de norske militære styrkene. Siden har det…

Les mer →

Bautaen på Berby

av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger På 100-årsdagen for kampene på Berby ble det den 12. september 1908 avduket en 6,5 meter høy granittbauta på Berby. Bautastenen ble hentet fra et av granittbruddene på Berbys grunn. Kostnaden for bautastenen var kr. 300,-. En komite bestående av sogneprest Sørlie, lensmann Knudsen, lærer Raustøl, fullmektig Mads Golden…

Les mer →

Bivuakken ved Trøgstad kirke 1808

Av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger Et av de legendariske bildene fra kampene i 1808 er N. Truslews illustrasjon fra bivuakken ved Trøgstad kirke. Der ser vi den øverste kommandanten for de norske styrkene, prins Christian August, ved bålet tidlig om morgenen den 19. april 1808. Fortsatt er det vinter med frossen mark og snøen…

Les mer →

Sjøbatteriet på Rødstangen

Av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger Ett av de ukjente krigsminnene fra kampene i 1814 er kanonbatteriet på Rødstangen liggende ved Iddefjorden og med kontroll over innseilinga til Halden. Dette batteriet ble oppført på det som ble kalt Sververtangen i nærheten av Remmenbekkens utløp. Ordet sverver må vise til at her har det vært en…

Les mer →

Prestebakke skanse

Av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger. Et av de mer anonyme forsvarsverker i Halden er Prestebakke skanse. Vi har ikke kunne finne denne omtalt i noen tilgjengelige skriftlige kilder. En kvalifisert antagelse er at den er bygd i forbindelse med krigstrusselen og /eller krigen 1807-1808. Det som imidlertid er litt merkelig er at den ikke…

Les mer →

Wilhelm Hansen – Stortingsmannen som ble nektet adgang

Av Jens Bakke Wilhelm Hansen var Haldens første stortingsmann. Valget foregikk i Immanuels kirke den 15. september 1814, og 7. oktober møtte han ved det overordentlige Stortingets åpning. Det ble et pinlig møte for vår representant. Med 74 mot 1 stemme ble Haldens stortingsmann nektet adgang. Det okkuperte Østfold Årsaken var krigen som hadde fart…

Les mer →

Henrik August Angell (1861 – 1922)

Svein Norheim; Halden historiske Samlinger Henrik August Angell må ha vært en av de markante personlighetene i Norge rundt forrige århundreskiftet. Sogning, ihuga landsmålsmann, militarist, frihetselskende, konservativ og nasjonalist – i dagens ordspråk ville han kanskje hatt et visst brunskjær i den politiske fargeskalaen. Skientusiast til tusen og han reiste landet rundt og opprettet skiskoler…

Les mer →

Andreas Bloch (1860 – 1917)

Svein Norheim; Halden historiske Samlinger Få mennesker har i så sterk grad som Andreas Schelven Schroeter Bloch preget våre synsbilder av krigen 1807-1814. Men som den oppmerksomme leseren vi er, så vil vi snart oppdage at signaturen A. Bloch står på et stort spekter av bilder – julekort med nisser og troll, postkort med vintermotiver…

Les mer →

Løven i Flensburg

Av Jens Bakke; Halden Kampen ved Ingedal Ved Ingedal var det i august 1814 trefninger mellom norske og svenske soldater. To unge løytnanter gjorde seg bemerket i disse kampene – Hans Helgesen og Frederik Adolph Schleppegrell. De var henholdsvis 20 og 22 år gamle. Sammen fulgte de den norske hæren på tilbaketoget gjennom Østfold, der…

Les mer →

Skansen på Ende i Enningdalen

Av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger Krigsåra 1807-1814 var dramatiske for den norske grensebefolkningen. Etter at engelskmennene hadde tatt den dansk-norske flåten i København i 1807, blokkerte engelskmennene norske havner vi fikk krigserklæring med Sverige. I grensetraktene var det konstant vakt langs riksgrensa og de viktige innfartsveiene. Vaktstyrken skal ha vært plassert på Store Holm…

Les mer →

Johan Gunder Adler (1784 – 1852)

Av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger Født i København og sønn av bøkkermester Adolf Adler og Ingeborg f. Lund. Studerte ved Københavns Universitet i 1803–1804. Under slaget om København i 1807 gjorde han tjeneste i Kongens Livjægerkorps. Arbeidet noen år i København som lærer, inntil han overtok stillingen som lektor og bestyrer av skolen «Christian…

Les mer →

Jubileumssøyle fra 1914

Skrevet av Randa Arntzen En 2,5 meter høy søyle laget i bemalt tre, satt sammen av 31 deler, tilhørende Trøgstad bygdemuseum. Laget til 100 års grunnlovsjubileet i 1914. Ukjent bestiller, ukjent produksjonssted, ukjent utstillingssted under grunnlovsfeiringen 1914, ukjent historikk etter grunnlovsfeiringen 1914. Søylens oppbygning Søylen består av i alt 31 ringer som er tredd ned…

Les mer →

Prins Christian Augusts Minde – Fredrikshalds lærde Skole

Skrevet av Svein Norheim I tillegg til at prins Christian August ga penger til underhold for Garnisonsskolen ga han i 1804 også av egne midler til skolens lokale. Han medvirket også til at kongen (Carl XIII) ga et årlig beløp på 800 rdlr. Det var sognepresten i Berg prost Peter Hount og tollkasserer i Fredrikshald…

Les mer →

Oleanes nedgravde kiste

Av Lillian Nyborg, Halden historiske Samlinger Oleane Andersdatter fra Ingedal giftet seg i februar 1814 med Gunder Jenssen, forpakter av Øberg gård på Idd. Med seg inn i ekteskapet hadde Oleane brudekisten sin. Som brudekister flest inneholdt den trolig sengetøy, duker, håndklær og noen egne klesplagg. Og kanskje noen smykker. Oleane og Gunders ekteskap fikk…

Les mer →

Beretningen fra Torjus Abrahamsen Ugland som deltok i krigen mot Sverige i 1814

Innsendt av Ole Kurt Ugland 1814 – En øyevitnebeskrivelse: Beretningen fra Torjus Abrahamsen Ugland som deltok i krigen mot Sverige i 1814. I de følgende avsnittene kan du lese Torjus Abrahamsen Uglands skildring av kampene ved Fredrikstad.  Hvor mye han visste om storkonfliktene ute i Europa da han som soldat nr. 16 i «Mandals Kompani» reiste…

Les mer →

Johan Henrich Spørck (1778 – 1849)

Av Svein Norheim, Halden historiske Samlinger General Johan Henrich Spørck er en av de personer som har skrevet sitt navn inn i Haldens krigshistorie. I krigsforberedelsen i 1807 og kampene i 1808 var det spesielt angrepet på Prestebakke som ble stående i et heroisk lys. Men også hans ledelse av vaktholdet på Idd i 1813-1814…

Les mer →